Uutiskirjeen rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Tmi Decopia
Tarkk´ampujankatu 12 B 48,
00150 Helsinki
Puh. 040 505 1296

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Leo Järveläinen
Postiosoite: Tarkk´ampujankatu 12 B 48
00150 Helsinki
Sähköposti: toimitus(at)tuttifruttimagazine.com

3. Rekisterin nimi
Tuttifrutti Magazinen uutiskirje

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään Tuttifrutti Magazinen asiakassuhteiden hoitamiseen ja viestintään.
Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö
Tuttifrutti Magazinen uutiskirje sisältää seuraavat tiedot:
•    Nimi
•    Sähköpostiosoite
•    Muut henkilön itse ilmoittamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Tuttifrutti Magazinen asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista lähteistä sekä asiakkaiden itse antamista tiedoista.

7. Tietojen luovutus
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Rekisterin suojaus
Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista. Vaitiolovelvollisuus koskee myös Decopian käyttämiä alihankkijoita.

9. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

10. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus lopettaa milloin tahansa Tuttifrutti Magazinen uutiskirjeen jäsenyytensä ja siten kieltää uutiskirjeiden lähettäminen. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä.

Lopettamisilmoitus voidaan tehdä tekemällä ilmoitus sähköpostitse tai postitse rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.